ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 009647817777015 - 00989909826741 تماس حاصل نموده یا به آدرس عراق - نجف اشرف - خيابان اشتراکي --- ايران - قم خيابان انقلاب مراجعه نمایید.